Çevreye Olan Katkımız

Geri Dönüşümdeki Amaç Nedir?

Kaynakların lüzumsuz kullanılmasını önlemek ve atıkların kaynağında ayrıştırılması ile birlikte atık çöp miktarının azaltılması olarak düşünülmelidir. Geri dönüşüm sayesinde yeni hammadeler üretmek yerinde mevcut olan hammadelerin yeniden kullanılmasına yardımcı olmaktır. Demir, çelik, bakır, kurşun, plastik, elektronik atıklar gibi maddelerin geri dönüşüm ve tekrar kullanılmasını sağlayacaktır. Özdağ Geri Dönüşüm firmamızda, geri dönüştürülebilir malzemeler; Hurda metal, Kablo geridönüşüm, Ambalaj atığı ayırma-toplama, Elektronik atıklar, Tehlikeli ve tehlikesiz gibi atıklardır.

 

yatay-resim

Geri dönüşümün önemi;

  1. Doğal Kaynaklarımız Korunur: Ambalajların atık haline geldikten sonra, türlerine göre ayrılıp geri dönüşüm sanayilerine sevk edilmektedir. Böylece geri dönüşüm sayesinde atıkların yeniden kullanıma kazandırılmasıyla doğal kaynaklarımız korunur.
  2. Enerji Tasarrufu Sağlanır: Geri dönüşüm sayesinde, malzeme üretiminde endüstriyel işlem sayısını azaltmak suretiyle enerji tasarrufu sağlanır.
  3. Atık Miktarı Azalır: Geri dönüşüm uygulaması ile bu atıkların taşınması ve depolanması işlemleri için daha az miktarda alan ve enerji kullanılmış olur. Yapılacak malzemelerin ayrıştırılmasıyla atık miktarı azalır.
  4. Ekonomiye Katkı Sağlanır: Herhangi bir şekilde kullanılarak kullanım dışı kalan metal hurda geri dönüştürülebilir atık malzemelerin çeşitli geri dönüşüm yöntemleri ile ham madde olarak tekrar imalat süreci kazandırır. Bu sayede geri dönüşüm ile hurda atıklarının azalmasıyla ekonomiye katkı sağlar.

 

Geri dönüşüm ve geri kazanım arasındaki fark;

Yeniden değerlendirilme imkanı olan atıklar fiziksel veya kimyasal işlemlerden geçmektedir. Bunlar ikiye ayrılır; geri dönüşüm ya da geri kazanım olarak adlandırılmaktadır. Geri dönüşümde kimyasal ve fiziksel bir işleme tabi tutulmadan madde aynı kalarak dönüşümlü kullanılır. Geri kazanımda ise kimyasal ve fiziksel işlemler sonucunda madde hammadde kaynağı olarak elde edilir.